Podmínky Ochrany Osobních Údajů

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Podmínky Ochrany Osobních Údajů

Správce údajů je dostupný na webové stránce Izzi.cz

Používání stránky sociální sítě a kontaktování správce údajů prostřednictvím ní a další

operace povolené stránkou sociální sítě jsou založeny na vašem dobrovolném souhlasu.

Zainteresované strany jsou ty fyzické osoby, které dobrovolně sledují, sdílejí, lajkují a hodnotí

stránky sociálních médií správce údajů nebo obsah, který se na nich zobrazuje.

identifikace jména

emailový kontakt

provozní (např. vyhodnocovací) odezva

(Poznámka: v souvislosti s provozem sociální stránky správce údajů nutně uvidí zveřejněné

obrázky a další údaje sledovatelů stránky z důvodu provozu sociální stránky, ale NAIH byl

toho názoru, že údaje předmět neslučitelný s účelem zpracování.)

Správce údajů komunikuje s Dotčenou osobou prostřednictvím sociální sítě pouze tehdy,

pokud se účel rozsahu zpracovávaných údajů stane relevantním, kontaktuje-li Dotčená osoba

Provozovatele prostřednictvím sociální sítě.

Účelem přítomnosti na sociálních sítích a s tím související správy údajů je sdělení a

zveřejňování obsahu webové stránky na sociální síti, tedy marketing provozovatele údajů.

Na základě podmínek sociální stránky Dotčená osoba dobrovolně souhlasí se správou údajů,

například sledováním a lajkem obsahu správce údajů.

Dotčená osoba může hodnotit Provozovatele údajů textově a číselně, pokud to sociální síť

umožňuje.

Na webové stránce komunity sociálních médií budete také zveřejňovat obrázky/videa/

z různých akcí, služeb správce údajů atd. V případě nehromadných nahrávek nebo veřejných

vystoupení (§ 2:48 Občanského zákoníku) si Provozovatel vždy před zveřejněním záběrů

vyžádá souhlas Dotčené osoby.

Dotčená osoba může dostávat informace o správě údajů dané sociální sítě.

Doba zpracování údajů: do odvolání na žádost Dotčené osoby.

Způsob správy údajů: elektronicky, automaticky.

C2 General

Zdroj dat je přímo od Dotčené osoby.

Oznámení údajů třetí straně jako Zpracovateli údajů, tato osoba bude sdělena …. s. je

uveden v příloze.

Organizační a technická opatření na ochranu zpracovávaných údajů viz v samostatné

kapitole.

Automatizované profilování rozhodování: toto není případ správy údajů.

Správce údajů upozorňuje na skutečnost, že profilování nebo jinou automatizovanou správu

údajů může jako správce údajů provádět organizace provozující danou sociální stránku, avšak

v tomto případě bude správcem údajů organizace provozující sociální stránku.

Ochrana vašich osobních údajů je pro Coffice-club Kft. a její partnery prvořadá.

Shromažďování a zpracování osobních údajů potřebných k používání naší webové stánky je

v souladu s platnými maďarskými nařízeními o ochraně údajů (zákon CXII z roku 2011).

Vaše informace budou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím stranám. pokud to není

nezbytné k splnění smlouvy (např. pošta, kurýrní služba). Naši zaměstnanci, partneři a

poskytovatelé služeb mají povinnost mlčenlivosti.

Více o informacích, které se mají zobrazovat na webové stránce, si můžete přečíst v těchto

dvou právních předpisech:

CVIII z roku 2001 Zákon o některých otázkách služeb elektronického obchodu a služeb

informační společnosti

45/2014. (II. 26.) o podrobných pravidlech smluv mezi spotřebiteli a podniky